- LAST NED DEMO-

Landbruksdata Voss as har utvikla eit avansert Excel-basert fakturaprogram.
Programmet er i to versjonar; ein for dei som har Excel 97 til 2003, og ein for dei som har Excel 2007/2010.
Prisen er  kr. 350, - + MVA  for den eldste versjonen, og kr. 400, - + MVA  for den nye.
Programmet er enkelt i bruk, det held styr på fakturaene dine og gjev utskrift på giro-ark. Det er bygd over samme leist som gratisversjonen, men har følgjande forbetringar:
  
   - inntil 3 ulike MVA-satsar på samme faktura
   - "foto" av tidlegare utskrivne faktura
   - kobling mot prisliste
   - utvida kundeliste
   - plass til fleire linjer på giro
   - evt vedlegg til giro
   - betre brukarrettleiing
   - enkel rutine for purring
   - innlegging av logo
Versjonen for Excel 2007/2010 har også:
   - pdf-generering for utsending av faktura som vedlegg til epost.
   - ein ekstra mva-sats, slik at ein enkelt faktura kan innehalde både 25,14, 8 og 0 % mva
   - innlegging av logo er tilpassa Office 2007/2010
 
 
For å bruka programma må ein ha Excel rekneark. Utover det stiller ikkje programmet systemkrav.
 

- LAST NED DEMO-